Politiek

  • PVV verkiezingsprogramma

    PVV verkiezingsprogramma

    Lees meer: PVV verkiezingsprogramma

    Omdat ik er niet van uitging dat de PVV in een kabinet zou komen, heb ik niet het verkiezingsprogramma van de ‘vereniging PVV’ bestudeerd. De kans dat de PVV ministers levert is echter groot geworden. Wat willen ze met natuur en milieu? Het woordje natuur komt maar twee keer voor in het korte (30 pagina’s…