PVV verkiezingsprogramma

Gepubliceerd

in

door


Omdat ik er niet van uitging dat de PVV in een kabinet zou komen, heb ik niet het verkiezingsprogramma van de ‘vereniging PVV’ bestudeerd. De kans dat de PVV ministers levert is echter groot geworden. Wat willen ze met natuur en milieu?

Het woordje natuur komt maar twee keer voor in het korte (30 pagina’s tekst) verkiezingsprogramma. Een keer in een zin die stelt dat boeren aan teveel bedilzuchtige regels, o.a. over natuur, moeten voldoen. En de tweede keer waarbij de PVV stelt dat de natuur niet op omvallen staat. Dit beweren  is ’bangmakerij’.

Het programma gaat wat uitgebreider over de veranderingen in het klimaat. Ook hier stelt de partij dat het idee dat het slecht gaat met het klimaat bangmakerij is. Want ‘’het klimaat verandert altijd, al eeuwenlang’’. Ironisch genoeg vindt de PVV wel dat er geld begroot moet worden voor dijkverhoging. Maar

  • Nederland moet de klimaatwet intrekken, klimaatfonds liquideren en zich uit het VN-klimaatakkoord terugtrekken;
  • Stoppen met CO2 reductie;
  • Kolen- en gascentrales openhouden;
  • Kerncentrales bouwen;
  • Geen windturbines, zonneparkweides, geen biomassa toestaan;
  • Saldering zonnepaneelenergie in stand houden;
  • Geen vliegtax, geen vleestax en
  • Stikstoffonds schrappen en stikstofregels schrappen of versoepelen

Omdat verlies aan soorten geen probleem vormt (’bangmakerij’ ) is het ook weer ironisch dat de dierenpolitie uitgebreid moet worden om illegale handel, fokkers, stropers hard aan te pakken. Het doet denken aan een liedje van Randy Newman die zingt dat Amerika de hele wereld plat wil gooien maar niet Australië want ‘we willen geen kangoeroe pijn doen’. (Political Science, 1972).

Helemaal in stijl van de PVV zit er in het voorgenomen beleid geen enkel analyse of feitelijke onderbouwing. Dat er in het VN-klimaatpanel ruim 54.000 wetenschappers samenwerken en concluderen dat de klimaatopwarming een feit is, is voor de PVV geen probleem.