Bodem

  • Onrust in de Bodem

    Onrust in de Bodem

    Lees meer: Onrust in de Bodem

    Waar is Lumbricus terrrestris (de gewone regenworm)? In een notendop: in 33 jaar is het aantal veehouders in Nederland gedaald met 69%, maar tegelijk is de melkproductie gestegen. Hoe kan dat? Wel, simpel gezegd: de overblijvende boeren zijn groter geworden, bezitten meer grond en meer koeien. Het voer is eiwitrijk Raaigras en krachtvoer zodat 10.000…