Mens vs Natuur

  • Natuurlijk niet…..

    Lees meer: Natuurlijk niet…..

    Op het moment dat iemand een spade in de grond stopt, een tarwekorrel zaait en een half jaar later het duizendvoudige daarvan oogst, staan we mijlenver van de natuur af. Alle hamsters, eekhoorns, koolmezen kijken ons verbluft aan: hoe doet die rare, kale tweebenige zwakkeling dat? De Mesopotaniër die hiermee begon, tienduizend jaar geleden, voegde…