Wie?

In 1989 richtte ik stichting De Nieuwe Weg op als jas voor natuurvoedings-winkel De Nieuwe Weg in Groningen. De verkoop en promotie van biologische producten stond centraal, maar de activiteiten waren breder: o.a. enkele honderden mensen hebben er een periode van re-integratie gedaan en er zijn twee grote kunsttentoonstellingen in de straat georganiseerd. De winkel is in 2014 zelfstandig doorgegaan en is nu Vof De Nieuwe Weg. Maar stichting De Nieuwe Weg is er nog en besloot in 2019 om het Nieuwe Weg Natuurfonds op te richten. Daarmee hebben we afgelopen jaren een aantal biologische boeren geholpen die zich extra inzetten voor de bevordering van de biodiversiteit op hun bedrijf. De kernvraag blijft: hoe gaan we met onze voeding in relatie met het landschap en ons vee om? Hebben we een tegenwicht tegen het industriele productieproces?

Jacob de Vries