Raapzaad 18: Pieter Wouda, een Weide Blik, Aduard

Gepubliceerd

in

door


Pieter Wouda (1961) zit in een korte, rode broek, met laarzen aan, muts op en met de stok van zijn grootvader als een wadloopgids op het bankje op het erf. We hebben net zijn weilanden doorkruist. Boven zijn hoofd, in een grijze gevelsteen, staan de initialen van de vier generaties boeren die de Weide Blik vanaf 1890 bewoonden. Pieter is de laatste in de rij. Toen hij, na aarzeling, in 1990 de boerderij van zijn vader overnam was één ding duidelijk: hij wilde natuurboer worden. Direct in 1990 schakelde hij over op de biologisch veehouderij, wat niet zo moeilijk was omdat zijn vader al extensief werkte en zuinig met kunstmest was.

Pieter heeft dertig prachtige Groninger blaarkoppen, wat jongvee en 45 hectare weiland. Een kleine, grondgebonden boer met ´een prima inkomen´, zoals hij zelf zegt. En er is alle ruimte om weidevogels te beschermen door delen van zijn land nat te houden en laat, na 15 juni, te maaien. Op zo’n 25% van de weilanden hebben de vogels voorrang. Pieter vertelt dat hij een afvoerpijp heeft ontdekt die, als hij die afsluit, de waterstand in bijna een kilometer sloot met wel 50 cm kan verhogen. ´Pure winst voor de vogels´, zegt hij.

Voor dit weidevogelbeheer krijgt een boer, mits hij/zij zich aanmeldt, een vergoeding. Een intensieve veehouder zal niet snel overschakelen op het uitstellen van maaien want dat kost een snee gras van de beste kwaliteit. Gangbaar is de verhouding vee en land veel ‘ongunstiger’. Pieter heeft gemiddeld 0.7 koeien op een hectare, gangbaar is dat ± 2 per hectare. En juist het gras in april, mei heeft de hoogste voedingswaarde van het seizoen.

Veel mensen kennen de Weide blik omdat het ook, sinds 2003, een zorgboerderij is waar mensen, van alle leeftijden, aangepast werk kunnen doen. Het meeste in de groentetuin, maar in de winter ook in de sta als de koeien weer binnen staan. Maar voorlopig staan de blaarkoppen , met hun kenmerkende bles en naar elkaar toe groeiende hoorns buiten. Tot eind oktober, november.

Op de blauwe bloes van Pieter staat: ‘’Groene Hoek, ISO 14001’’. Het is een standaard die zegt dat het bedrijf voldoet aan het juiste milieumanagement. Dat doet de Weide Blik zeker, maar het logo is ironisch:  Pieter heeft geen examinator nodig; goede zorg voor dier en milieu zit in zijn bloed. De sweater was een kadootje.