PVV en Kunst

Gepubliceerd

in

door


Het sop lijkt de kool niet waard, maar venijnig is het wel en sommige bestuurders zijn er hypergevoelig voor, daarom een kleine reactie op een persberichtje in de Gezinsbode van dinsdag 29 januari j.l.  Daarin meldt de krant onder de kop “PVV-lijst: Top 5 onzinnige subsidies in Groningen” dat de PVV-fractie in de Provinciale Staten een lijstje publiceerde met de in hun ogen onterecht toegekende subsidies in de provincie, o.a. de subsidie die De Nieuwe Weg in 2011 van de Kunstraad Groningen heeft gekregen om de manifestatie Nieuwe Wegen mogelijk te maken. De motivatie (volgens de krant): “De subsidie is verstrekt via de Kunstraad Groningen, welke subsidie krijgt van de provincie om subsidie door te geven aan kunststichtingen. De PVV is van mijn mening dat bedrijven die een jubileum vieren niet gesubsidieerd dienen te worden en dat een einde moet komen aan het subsidiëren van de culturele elite met vage kunstprojecten.”

Zou de PVV tegen de bouw van het Gronings Museum zijn geweest welke door het jubileum van de Gasunie tot stand is gekomen? De winkel heeft voor zijn jubileum vier keer het normale jaarbudget aan promotiegeld uitgegeven en met het project tijdelijk werk verschaft aan zo´n dertig mensen met nadrukkelijke doelstelling om de straat en buurt erbij te betrekken.  Beeldende kunst is inderdaad voor veel mensen niet gemakkelijk toegankelijk omdat het aandacht, kennis en veel kijken vereist. Vandaar dat veel creativiteit niet (h)erkend wordt. Vincent van Gogh zou met zijn vage schilderijen geen steun  van de PVV gekregen hebben. Het grappige en cynische is dat goede kunst beelden creëert die verbazen, ontroeren, en niet passen in de clichés die we in ons hoofd hebben.  Eigenlijk net datgene geeft wat de PVV mist: originaliteit, visie, ontroering, waarheid, en daardoor hoop.

PVV-statenleden, de volgende keer gewoon even langskomen en je oriënteren over wat er gebeurt?