2011- De Nieuwe Weg 30 jaar

Gepubliceerd

in

door


Tweede Kunstmanifestatie

It giet oan! zoals ze dat hier in Groningen zeggen. Twee weken geleden hebben we de geselecteerde kunstenaars gebeld en gezegd: Ga aan de slag, maak er iets moois van! Daarmee is de start gegeven van de jubileum kunstmanifestatie “Nieuwe Wegen’, die van 3 t/m 11 september 2011 in de straat wordt gehouden.  Twaalf kunstenaars die met tien opvallende projecten komen; kunst die speciaal voor de straat is gemaakt. Het is een kado van De Nieuwe Weg aan de straat en buurt.

Waarom kunstwerken en geen fantastische aanbiedingen? Wel, die aanbiedingen komen er ook . Maar de straat heeft een ander beeld nodig van zijn toekomst. Na een roemrucht verleden is de straat weinig opvallend geworden. Dat verandert na de zomer als de parkeergarage op het Damsterdiep klaar is, er een mooi nieuw plein is ontstaan en het markante kantoorcomplex van woningbouwvereniging Nijestee er boven op staat.

De Nieuweweg als winkelstraat is geïsoleerd van het echte kernwinkelgebied. We zijn een soort dode arm van de rivier die aan de ene kant te weinig doorstroom krijgt, door een blokkade van verkeer en horeca, en aan de andere kant stopt bij het kruispunt van de Europaweg. In tegenstelling tot de Folkingestraat, waar de straat wel wat op lijkt, is er geen verbinding tussen drukke punten die begerige consumenten genereren. Er komen 33 miljoen mensen per jaar in het centrum, zegt de gemeente, maar in de Nieuweweg worden ze  niet gevonden.

De gangbare analyse maakt dan een commerciële optelsom: wat wil de consument? Wat wordt er aangeboden? Wat ontbreekt? Etc. Maar daarmee wordt de aantrekkelijkheid niet in de kern omschreven.

Iedere straat heeft een eigen karakter: die van de Nieuweweg is sterk historisch bepaald door het Damsterdiep en Schuitendiep. Dit was het schipperskwartier waar veel goederen werden verhandeld en geproduceerd, en waar het veerhuis zorgde voor vervoer naar buiten de stad. Dat lijkt lang geleden, maar de straat is het functieverlies, na het dempen van het Damsterdiep (1950) en de opkomst van andere energiebronnen (dan turf) en vervoersmiddelen nooit echt te boven gekomen.

De uitgenodigde kunstenaars formuleren niet een nieuwe toekomst, maar ze zien eigenschappen in de straat die dwingen om er bij stil te staan. Dat moet het vooral worden: de Nieuweweg als tijdelijke, chique straat waar mooie dingen staan. Die het de moeite  waard maken om verder te denken. En moed geven.

De voorbereidingen zijn in volle gang. De telegrambezorger draait overuren, de fax staat niet stil. Er zijn postduiven die tussen Chili, Canada en Groningen heen en weer vliegen.  Oud-wethouder Jaap Dijkstra, stadsbouwmeester Niek Verdonk, twee Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD) en Ineke van Gent (Groen Links) duwen, ondernemers worden wakker geschud, bewoners stellen ruimtes beschikbaar, en diverse fondsen hebben waardering en steun toegezegd.

Zie voor mooi verslag de uitzending van ‘Zienemaan en Sterren” van OogTV via YouTube.